Rotaryclub Bilthoven Zandzegge is een inspirerende club vrouwen, die deel uit maakt van het wereldwijde Rotary netwerk.

Vanuit onze verschillende persoonlijke en beroepsmatige achtergrond bespreken we graag actuele thema’s en wisselen we kennis en ervaringen uit. Onze clubavonden en activiteiten zijn gericht op persoonlijke, professionele en maatschappelijke ontwikkeling, goede onderlinge verstandhouding, vriendschap en verbondenheid met elkaar.

Daarnaast zetten we ons in voor een betere samenleving zowel lokaal als internationaal en in het bijzonder die van vrouwen en kinderen. Door onze kennis, vaardigheden en netwerk kunnen wij een waardevolle bijdrage leveren aan bestaande initiatieven in de gemeente de Bilt,  in Nederland en wereldwijd. Daarnaast zetten we regelmatig zelf mooie projecten op. Dit geeft voldoening, plezier en versterkt onze onderlinge band.

Historie
In februari 2003 is Zandzegge erkend als Rotaryclub, de eerste Rotaryclub in Nederland waarvan uitsluitend vrouwen lid zijn.  In Nederland zijn ongeveer 500 Rotary clubs, wereldwijd telt Rotary meer dan 32.000 clubs met ruim 1,2 miljoen leden.

Het initiatief tot oprichting van een club ontstond in augustus 2001 toen Agathe Brand en Denise Go in een netwerksetting vrouwelijke professionals wilden ontmoeten. Zij bleken de tijdgeest feilloos aan te voelen. In een mum van tijd wierven zij leden voor de club die de naam Zandzegge kreeg. De club heeft zich inmiddels ontwikkeld tot een volwaardige Rotary club.

We onderschrijven dan ook de doelstellingen van Rotary die kernachtig tot uitdrukking komen in haar lijfspreuk ‘Service above Self’. Bij Rotary betekent dit dat je bereid bent iets van jezelf te geven, dat je dienstbaar wilt zijn aan de samenleving en dit in de praktijk ook zichtbaar wilt maken.

Onze club
Wij vullen de Rotary-doelstellingen in met een eigentijdse vrouwelijke “twist” en de nodige eigen(wijs)heid. Verbondenheid en commitment zijn voor ons een voorwaarde om succesvol te kunnen zijn met onze externe activiteiten en projecten. Het  clubleven staat in het teken van het bevorderen van onderlinge verbondenheid en inspiratie. Diversiteit binnen de club wordt omarmd als aanjager voor (persoonlijke) ontwikkeling. We verwachten een actieve houding en commitment in aandacht en tijd van iedereen (‘halen én brengen’), zowel op clubavonden als bij inzet voor projecten.

Rotary Zandzegge bestaat op dit moment uit 45 leden, met een gemiddelde leeftijd van 53 jaar ver onder het gemiddelde van de Rotary clubs in Nederland. De club streeft naar spreiding op het gebied van beroepsgroepen én van leeftijd.

Over Rotary

Rotary is een serviceclub. Dat wil zeggen: de leden steunen op verschillende wijzen hun medemensen. Dit alles zonder onderscheid van ras, geloof of politieke overtuiging. Rotary is een wereldomvattende vriendschapsorganisatie met een levenshouding: dienen. Bij Rotary betekent dat iets van jezelf te willen geven.

Rotary is de eerste serviceclub ter wereld. De eerste Rotaryclub werd opgericht in Chicago op 23 februari 1905 door de advocaat Paul Harris. Rotary bestaat uit ruim 1,2 miljoen dienstbare mannen en vrouwen die behoren tot ruim 32.000 Rotaryclubs in meer dan 163 landen in de wereld.

Rotarians ontmoeten elkaar iedere week of 2-wekelijks voor vriendschap en informatieve programma’s die betrekking hebben op actuele onderwerpen van zowel lokaal als mondiaal belang.

Rotarians organiseren een grote verscheidenheid aan menslievende, educatieve en culturele uitwisselingsprogramma’s die mensen beïnvloeden in zowel de plaatselijke als wereldgemeenschap en voeren die ook uit.

Rotary is The Rotary Foundation die elk jaar meer dan $ 100 miljoen uitgeeft voor internationale beurzen, culturele uitwisselingen en humanitaire projecten, zowel groot als klein, die de kwaliteit van het leven van miljoenen mensen verbetert.

De naam Rotary is voortgekomen uit het rouleren (als gastheer) van de eerste vijf leden in Chicago in 1905, dus het roulatiesysteem voor de bijeenkomsten.